Topic: Czy to jest mobbing?

Zakończyłam właśnie współpracę z moim pracodawcą. Pracowałam na umowę o pracę, a wypowiedzenie było motywowane likwidacją stanowiska pracy. Generalnie rzecz biorąc według mnie powód jest zupełnie inni. Byłam jedną z osób, które stały na czele grupy domagającej się podwyżek. Zastanawiam się nad tym, czy tego typu sprawę można podciągnąć pod mobbing w miejscu pracy.

Re: Czy to jest mobbing?

Mobbing w miejscu pracy występuje dość często, ale niewiele osób decyduje się ujawniać informację z tym związane. Generalnie wiąże się to z koniecznością dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, a tego cały czas ludzie się obawiają. Niektóre sprawy sa dosc czasochłonne i pewnie to kolejny efekt tego, ze ilość spraw jest tak niewielka.

Re: Czy to jest mobbing?

To o czym pisze koleżanka to fakt, ale pozostaje jeszcze jedna i to bardzo wazna kwestia. To po stronie wnoszącego pozew lezy konieczność udowodnienia faktu zaistnienia mobbingu w pracy. Mogą się w związku z tym pojawić koszty, których zwyczajnie pracownik lub byłu pracownik ponosić nie chce lub nie może…

Re: Czy to jest mobbing?

Ja jestem gotowa poniesc i duze koszty, byle udowodnić mojemu pracodawcy, że tak się nie postępuje z pracownikami, którzy lojalnie wspierali jego interes dobrą i sumienną pracą. Nie ukrywam, że chętnie wrócę też na moje poprzednie stanowisko pracy, jeśli tylko jest taka prawna możliwość. Nie boje się wyzwań, ale potrzebuję konkretnej pomocy w tej sprawie.

Re: Czy to jest mobbing?

O definicji mobbingu mówi kodeks pracy między innymi w artykule 94 par.2. Aby do niego doszło muszą zajść w jednym czasie następujące okoliczności. Po pierwsze musi dojść do działań i zachowań, które są wytyczone przeciwko pracownikowi. Po drugie oddziaływanie musi nosić znamiona zastraszenia lub nękania zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Po trzecie działania muszą być systematyczne i długotrwałe, a po czwarte celem takich działań ma być poniżanie i ośmieszanie pracownika i wyeliminowanie go z zespołu. Ostatnim ważnym punktem jest ostateczna zaniżona samoocena pracownika oraz wyeliminowanie pracownika z grupy zawodowej. Jeśli te punkty zostaną spełnione jednocześnie, wówczas można powiedzieć o jasnym przypadku mobbingu. Każdy pracownik powinien mieć jednak świadomość, że przed tego rodzau działaniami można i należy się bronić. Na pewno pomoże tutaj dobry adwokat Łódź, Warszawa, Poznań to duże miejscowości i tam często dochodzi do tego typu zdarzeń, chociaż reguły w tym zakresie nie ma. Każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, żeby uchronić swoich pracowników przed zgubnym oddziaływaniem mobingu. W wielu firmach powołuje się w tym celu specjalne komisje, które mają na celu wykryć i ewentualnie zniwelować próby mobbingu. Z uwagi na liczne powiązania podmiotowe, sprawy mobbingowe są trudne do prowadzenia przed sądami.

Re: Czy to jest mobbing?

Tak jak wspomniałam nic mnie nie powstrzyma przed tym, żeby odowdonić przed sądem swoje rację. Jestem wytrwała i na pewno się nie poddam. Z pomocą specjalisty na pewno uda mi się przygotować w odpowiedni sposób.

Re: Czy to jest mobbing?

Jeśli wręczono Ci wypowiedzenie z podaniem takiej przyczyny, a Twoje odczucia są zupełnie inne, to przy udowodnieniu mobbingu ze strony pracodawcy to wypowiedzenie można uznać za bezskuteczne. Oczywiście bezsprzecznie dojdzie do rozprawy sądowej, która będzie musiała podnieśc wszystkie aspekty związane z tym, o czym mówił kolega wyżej. Trzeba będzie udowodnić to, że sprawa miała zupełnie inny charakter. Ale przywrócenie do pracy jest możliwe. Oczywiście jeśli doszło do mobbingu w rozumieniu kodeksu pracy, to poszkodowany może się domagać odszkodowania. Jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło po stronie pracownika, a zostaną udowodnione działania mobbingowe, wowczas dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest możliwe na podstawie odpowiednich przepisów. Warto nadmienić, bo większość osób jest zainteresowana materialnym rozwiązaniem sprawy mobbingu, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne, jakie mogą się pojawić w przypadku rozstroju zdrowia będącego skutkiem mobbingu. Ale oczywiście i w tym przypadku jest możliwość dochodzenia swoich prac  na podstawie artykułu 444 Kodeksu cywilnego. W tym przupadku przyda się dokumentacja medyczna oraz wszystkie inne dokumenty mogące świadczyć o ponoszonych na przestrzeni czasu kosztach. Jednym  słowem warto walczyć o swoje racje.