安iadomy Obywatel

Jak i gdzie zg這si budow budynku gospodarczego.

Jak i gdzie zg這si budow budynku gospodarczego.

Budynek gospodarczy, kt鏎y nie b璠zie mia powierzchni wi瘯szej ni 25 m², b璠zie wolno stoj帷y i parterowy mo瞠 zosta wybudowany na podstawie zg這szenia rob鏒 budowlanych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym danym dla miejsca naszego zamieszkania. Takiego zg這szenia trzeba dokona minimum na 30 dni przed rozpocz璚iem rob鏒, poniewa organ administracyjny ma na wniesienie w drodze decyzji ewentualnego sprzeciwu i  nie p騧niej ni po up造wie dw鏂h lat od okre郵onego w zg這szeniu terminu ich rozpocz璚ia

Zgodnie z prawem budowlanym pozwolenia na budow nie wymaga budowa:

1. obiekt闚 gospodarczych zwi您anych z produkcj roln i uzupe軟iaj帷ych zabudow zagrodow w ramach istniej帷ej dzia趾i siedliskowej:

 • parterowych budynk闚 gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpi皻o軼i konstrukcji nie wi瘯szej ni 4,80 m,
 • p造t do sk豉dowania obornika,
 • szczelnych zbiornik闚 na gnoj闚k lub gnojowic o pojemno軼i do 25 m3,
 • naziemnych silos闚 na materia造 sypkie o pojemno軼i do 30 m3 i wysoko軼i nie wi瘯szej ni 4,50 m,
 •  suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2.  wolno stoj帷ych parterowych budynk闚 gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oran瞠rii (ogrod闚 zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym 陰czna liczba tych obiekt闚 na dzia販e nie mo瞠 przekracza dw鏂h na ka盥e 500 m2 powierzchni dzia趾i;

3. indywidualnych przydomowych oczyszczalni 軼iek闚 o wydajno軼i do 7,50 m3 na dob;

4. altan i obiekt闚 gospodarczych na dzia趾ach w rodzinnych ogrodach dzia趾owych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysoko軼i do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach p豉skich;

5.  wiat przystankowych i peronowych;

6.  budynk闚 gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, s逝膨cych jako zaplecze do bie膨cego utrzymania linii kolejowych, po這穎nych na terenach stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa i b璠帷ych we w豉daniu zarz康u kolei;

7. wolno stoj帷ych kabin telefonicznych, szaf i s逝pk闚 telekomunikacyjnych;

8. parkometr闚 z w豉snym zasilaniem;

9. boisk szkolnych oraz boisk, kort闚 tenisowych, bie積i s逝膨cych do rekreacji;

10. miejsc postojowych dla samochod闚 osobowych do 10 stanowisk w陰cznie;

11. zatok parkingowych na drogach wojew鏚zkich, powiatowych i gminnych;

12.  tymczasowych obiekt闚 budowlanych, niepo陰czonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbi鏎ki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie okre郵onym w zg這szeniu, o kt鏎ym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie p騧niej ni przed up造wem 120 dni od dnia rozpocz璚ia budowy okre郵onego w zg這szeniu;

13. gospodarczych obiekt闚 budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpi皻o軼i konstrukcji nie wi瘯szej ni 4,80 m, przeznaczonych wy陰cznie na cele gospodarki le郾ej i po這穎nych na gruntach le郾ych Skarbu Pa雟twa;

14.obiekt闚 budowlanych pi皻rz帷ych wod i upustowych o wysoko軼i pi皻rzenia poni瞠j 1 m poza rzekami 瞠glownymi oraz poza obszarem park闚 narodowych, rezerwat闚 przyrody i park闚 krajobrazowych oraz ich otulin;

15.  przydomowych basen闚 i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

16. pomost闚 o d逝go軼i ca趾owitej do 25 m i wysoko軼i, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, s逝膨cych do:

 • cumowania niewielkich jednostek p造waj帷ych, jak 這dzie, kajaki, jachty,
 • uprawiania w璠karstwa,
 • rekreacji;

17.Opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnie brzeg闚 rzek i potok闚 g鏎skich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich w鏚 wewn皻rznych, niestanowi帷ych konstrukcji oporowych;

18. pochylni przeznaczonych dla os鏏 niepe軟osprawnych;

19. instalacji zbiornikowych na gaz p造nny z pojedynczym zbiornikiem o pojemno軼i do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

20.  przy陰czy: elektroenergetycznych, wodoci庵owych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

21.  telekomunikacyjnych linii kablowych;

22.  kanalizacji kablowej;

23. urz康ze pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewn皻rznymi, pa雟twowej s逝瘺y hydrologiczno-meteorologicznej i pa雟twowej s逝瘺y hydrogeologicznej:

 • posterunk闚: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz w鏚 podziemnych,
 • punkt闚: obserwacyjnych stan闚 w鏚 podziemnych oraz monitoringu jako軼i w鏚 podziemnych,
 • piezometr闚 obserwacyjnych i obudowanych 廝鏚e;

24. obiekt闚 ma貫j architektury;

25. ogrodze;

26. obiekt闚 przeznaczonych do czasowego u篡tkowania w trakcie realizacji rob鏒 budowlanych, po這穎nych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowoz闚 u篡wanych przy wykonywaniu rob鏒 budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

27.  tymczasowych obiekt闚 budowlanych stanowi帷ych wy陰cznie eksponaty wystawowe, niepe軟i帷ych jakichkolwiek funkcji u篡tkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

28.  znak闚 geodezyjnych, a tak瞠 obiekt闚 triangulacyjnych, poza obszarem park闚 narodowych i rezerwat闚 przyrody;

29.  instalacji telekomunikacyjnych w obr瑿ie budynk闚 b璠帷ych w u篡tkowaniu.

Je郵i chcemy dokona remontu budynku gospodarczego, to tak瞠 mo瞠my to zrobi bez pozwolenia na budow. Podczas sytuowania budynku gospodarczego w pobli簑 domu mieszkalnego, trzeba wzi望 pod uwag mo磧iwo嗆 naturalnego o鈍ietlenia pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku mieszkalnym i zapobiegni璚ie przes豉nianiu. Trzeba tak瞠 pami皻a aby zachowa wymagane odleg這軼i budynku od granicy z s御iedni dzia趾. Przepisy w tym zakresie s nast瘼uj帷e:

budynek na dzia販e budowlanej nale篡 sytuowa w nie mniejszej odleg這軼i od granicy

 • 4 m, w przypadku budynku zwr鏂onego 軼ian z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stron tej granicy,– 3 m, w przypadku budynku zwr鏂onego 軼ian bez otwor闚 okiennych lub drzwiowych w stron tej granicy.

w okre郵onych sytuacjach dopuszcza si zastosowanie mniejszych odleg這軼i;

 • sytuowanie budynku zwr鏂onego 軼ian bez otwor闚 okiennych lub drzwiowych
 • w odleg這軼i 1,5 m od granicy lub bezpo鈔ednio przy granicy, pod warunkiem, 瞠 wynika to z ustale planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • - w zabudowie jednorodzinnej lokalizacj budynku 軼iana bez otwor闚 okiennych lub drzwiowych bezpo鈔ednio przy granicy z s御iedni dzia趾 budowlan lub w odleg這軼i od 1,5 do 3m, w przypadku gdy dzia趾a ma szeroko嗆 mniejsz ni 16m,
 • - w zabudowie jednorodzinnej sytuowanie budynku gospodarczego i gara簑 軼ian bez otwor闚 okiennych lub drzwiowych bezpo鈔ednio przy granicy z s御iedni dzia趾a budowlan albo w odleg這軼i nie mniejszej ni 1,5 m, pod warunkiem 瞠 d逝go嗆 tego budynku jest mniejsza ni 5,5 m, a wysoko嗆 mniejsza od 3 m.

Trzeba pami皻a, 瞠 w przypadku gdy na s御iedniej dzia販e budowlanej jest usytuowany budynek mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego b康 u篡teczno軼i publicznej, to budynek gospodarczy trzeba lokalizowa 軼ian z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odleg這軼i nie mniejszej ni 8 m od 軼iany takiego budynku na dzia販e s御iedniej.

 Zgodnie z art. 29 Prawa budowlanego budynek gospodarczy o wielko軼i powy瞠j 25 m² wymaga uzyskania pozwolenia na budow. Wszystkie pozwolenia na jego budow za豉twia si dok豉dnie tak samo jak pozwolenia na budow budynku mieszkalnego. Chyba 瞠 jest to dzia趾a siedliskowa a budynek jest zwi您any z produkcj roln i uzupe軟iaj帷y zabudow zagrodow to budynek na zg這szenie mo瞠 mie do 35 m 2 przy rozpi皻o軼i konstrukcji nie wi瘯szej ni 4,80 m.

W Naszym powiecie zg這szenia rob鏒 budowlanych dokonuje si na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/ w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej przy starostwie Powiatowym na ul. Bogumi雟kiej 2 w Wodzis豉wiu 奸御kim.

wz鏎 wniosku znajduje si w zak豉dce "wzory um闚 i pism"