Świadomy Obywatel

Jak można odnaleźć biologicznych rodziców.

 

Jak można odnaleźć  biologicznych rodziców.

 

Osoby adoptowane gdy są dorosłe często myślą o swoich rodzicach biologicznych   i zadają sobie pytanie „Dlaczego tak postąpili?”. Coraz częściej zdarza się, że osoby adoptowane szukają swoich rodziców biologicznych. Według psychologów wielkim błędem było nie mówienie dziecku, że jest adoptowane. Rodzice adopcyjni, instruowani przez ośrodki, ukrywali ten fakt. Dziecko zwykle dowiadywało się o swoim pochodzeniu od osób postronnych.  Teraz dziecko wie, że jest adoptowane i odpowiednio wspierane przez rodziców adopcyjnych. Dziecko często chce samo dowiedzieć się kim byli jego rodzice biologiczni oraz czy ma rodzeństwo. Prawo stanowi, że po ukończeniu 18 lat, każdy kto znalazł się w takiej sytuacji może szukać informacji o sobie w sądzie, albo w ośrodku adopcyjnym. W ośrodkach pracują ludzie pomagający dziś dorosłym adoptowanym uzyskać informację o sobie. W wypadku orzeczenia przysposobienia, do aktu urodzenia wpisuje się wzmiankę dodatkową o przysposobieniu, chyba że wskutek przysposobienia anonimowego, które następuje gdy rodzice wydają zgodę na przysposobienie  bez wskazania osoby przysposabiającej,  lub na mocy decyzji sądu został sporządzony nowy akt urodzenia, z danymi przysposabiających jako rodziców. Zasadniczo przysposobienie  jest objęte tajemnicą. Przysposobiony po uzyskaniu pełnoletniości może żądać udostępnienia księgi stanu cywilnego w części dotyczącej dotychczasowego aktu urodzenia i poznać zapisane tam dane rodziców biologicznych. Księgi stanu cywilnego są przechowywane w archiwum właściwego urzędu stanu cywilnego przez 100 lat od zamknięcia księgi. Natomiast akta spraw o przysposobieniesą przechowywane w sądach przez lat 50.

 

 

 

źródło: www.polskieradio.pl