Świadomy Obywatel

Żal po stracie


Żal po stracie.

Wywiad z panią Romualdą Biernacik – Stary, pedagogiem, doświadczonym terapeutą.

 

 • Proszę powiedzieć z czym wiąże się żal po stracie, kiedy się pojawia??

Żal po stracie pojawia się w wyniku sytuacji, w której coś tracimy. Jest to proces nieodwracalny. Każdego z nas w ciągu życia dotyka strata. Tracimy młodość, bliskich, przyjaciół, marzenia oraz wszelkiego rodzaju dobra materialne. Jednak są straty tak bolesne    i tragiczne, że nie potrafimy sobie z nimi poradzić, powodują one pogorszenie jakości naszego funkcjonowania. Żal po stracie związany jest z doznaniem krzywdy, wywołuje ogromne emocje. Jak już wcześniej wspomniałam żal po stracie nie dotyczy tylko śmierci. Mogą go odczuwać także osoby po zdradzie, w chorobie lub alkoholizmie. Nie jesteśmy przygotowani do przeżywania żałoby i próbujemy z żalem sobie poradzić sami. Osoby pogrążone w żałobie potrzebują wsparcia, a często słyszą tylko: czas goi rany.

 

 • Czy okres przeżywania żałoby można podzielić na konkretne etapy??

Tak. Najczęściej u osób przeżywających żal po stracie wyróżnia się pięć faz oddziaływania żałoby:

 • Szok i izolacja
 • Gniew i bunt
 • Targowanie się z rzeczywistością
 • Depresja
 • Akceptacja

Osoba borykająca się z żałobą musi przejść przez wszystkie te fazy aby znów dostrzec nadzieję na dalsze życie.

 

 • Czy można się przygotować na stratę kogoś bliskiego?

Nie jesteśmy w stanie być w pełni przygotowani na stratę bliskiej osoby. Śmierć niezmiennie wywołuje nagły i głęboki wstrząs, nawet gdy jest oczekiwana. Śmierć bliskich osób wywołuje silne reakcje emocjonalne związane z utratą oraz narusza poczucie własnej tożsamości, relacje z innymi, a także przekonanie o stabilności świata. Sytuacja kryzysowa jest bardzo wyraźna, gdy utrata jest niespodziewana i bardzo dotkliwa, gdy osobę zmarłą darzyło się mocnym uczuciem. Strata bliskiej osoby jest bardzo trudna do zaakceptowania. Drogą powrotu do zdrowia jest opłakiwanie i to niezależnie od czasu trwania.

 

 • Proszę powiedzieć czy można zrozumieć proces przeżywania żałoby?

Podczas przeżywania żałoby konieczna jest obecność, pomoc drugiej osoby, której żałoba nie dotyczy. Może to być ktoś z dalszej rodziny lub znajomy. Poznanie procesu doznawania smutku jest bardzo ważne, ponieważ sprzyja redukcji lęku, który w nas budzi utrata kontroli nad własnym życiem. Bardzo istotny jest także powrót nadziei, że przyszłość kiedyś przyniesie radość, a cierpienie pewnego dnia zniknie.

 

 • Czy żal po stracie kogoś bliskiego może prowadzić do rozstroju nerwowego?

Oczywiście, że tak. Próby tłumienia bólu i żalu mogą doprowadzić do choroby rozstroju emocjonalnego. Nie przeżywanie swoich uczuć blokuje nas i nie daje szansy na przemianę     i rozwój. Śmierć jednego z członków rodziny narusza równowagę całej rodziny. Żałoba zależy od naszej siły wewnętrznej i od zewnętrznego oparcia w innych ludziach. Składają się na nią różne emocje: smutek, lęk, gniew, osamotnienie, poczucie winy, a także poszukiwanie sensu życia. Po informacji o śmierci kogoś bliskiego pojawia się odrętwienie i oszołomienie. Może wystąpić także trudność z codzienną aktywnością, zaburzenia snu oraz łaknienia.

 

 • Gdzie osoby dotknięte żałobą mogą szukać pomocy?

Osoby przeżywające żałobę mogą uzyskać pomoc w grupach wsparcia. Wszyscy potrzebują wspólnej rozmowy i wzajemnego wsparcia. Jednym ze sposobów radzenia sobie z utratą jest mówienie o cierpieniu. Podstawą interwencji jest nawiązanie kontaktu z osobą osieroconą tak,  szybko jak to możliwe. Trzeba takiej osobie stworzyć warunki i atmosferę do rozmowy. Grupa wsparcia daje możliwość wyrażania uczuć związanych z utraconą osobą oraz dzielenie się nimi. Pozwala to na przejście z szoku do fazy reorganizacji własnego życia i życia rodziny.

 

Osoby pogrążone żałobą po stracie dziecka zapraszam na spotkanie grupy wsparcia w I i III środę miesiąca o godz. 18.00 przy Kościele p.w. św. Jerzego – Domek Maryi w Rydułtowach.

 

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała M. Domańska
 

Wersja do druku